top of page
Search

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği


Amaç: Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler)

Başvuru Merci: Ticaret Bakanlığı'ndan ön onay alınır. Organizatör kuruluş, programların sonrasında, ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığı'na başvurur.

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2011/1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page